6.1 POIG (PL)

Nazwa Projektu:
Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie MAD MOSQUITO

Nazwa Beneficjenta:
MAD MOSQUITO A. LUDWIKOWSKA, P. PAULI, M. WACH SPÓŁKA CYWILNA

Całkowita wartość Projektu:
412 200,00 PLN

Kwota dofinansowania:
209 850,00 PLN

Udział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 85% kwoty dofinansowania, tj. 178 372,50 PLN

Okres realizacji Projektu:
01.04.2013 r. – 31.03.2015 r.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.


innowacyjna i unia

Zapytania Ofertowe Mad Mosquito A.Ludwikowska, P.Pauli, M.Wach

W związku z realizacją projektu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu Etap II – Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, na podstawie umowy z PARP o dofinansowanie projektu, o numerze: UDA-POIG.06.01.00-26-019/12-00, Mad Mosquito A.Ludwikowska, P.Pauli, M.Wach zaprasza do składania ofert na wykonanie zleceń związanych z projektem.

Informacje dotyczące aktualnych zapytań ofertowych znajdują się poniżej.

Aktualne zapytania ofertowe

Zabudowa powierzchni wystawienniczej na targach ISPO (NIEMCY, MONACHIUM,LUTY 2015 R.) dla Mad Mosquito A.Ludwikowska, P.Pauli, M.Wach (zamieszczono 21.01.2015)

Zrealizowane zapytania ofertowe

Zabudowa powierzchni wystawienniczej na targach ISPO (NIEMCY, MONACHIUM,STYCZEŃ 2014 R.) dla Mad Mosquito A.Ludwikowska, P.Pauli, M.Wach (zamieszczono 08.01.2014)

Zakup dwóch dedykowanych baz danych potencjalnych partnerów handlowych na rynku niemieckim oraz brytyjskim dla Mad Mosquito A.Ludwikowska, P.Pauli, M.Wach (zamieszczono 11.07.2013).